Obecní Knihovna Poteč
Naposledy aktualizováno: 9.9.2019

Katalog knihovny 

 

Provozní doba:   

 • úterý 16 - 19 hodin
 • čtvrtek      16 - 19 hodin


Ceník:

 • registrační poplatek - dospělí čtenáři      20,- 
 • registrační poplatek - děti a mádež         10,- 
 • černobílý tisk                                      2,-/strana
 • barevný tisk     5,-/strana

 

Knihovna poskytuje:

 • výpůjčky knih - 3 792 titulů
 • výpůjčky časopisů
 • rezervaci knih
 • přístup na internet - 2 přípojky
 • rozšiřujeme služby pro starší a nemocné občany výpůjčky nosíme až do domu
 • výměnné soubory knih v rámci knihovnických regionálních služeb
 • pracovnice Městské knihovny Valašské Kobouky vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Kulturním vzdělávacím střediskem Valašské Klobouky