Obecní Knihovna Poteč
Naposledy aktualizováno: 4.9.2018

Katalog knihovny 

 

Provozní doba:   

 • úterý       12.30 - 17.30
 • čtvrtek     12.30 - 17.30


Ceník:

 • registrační poplatek - dospělí čtenáři      20,- Kč
 • registrační poplatek - děti a mádež         10,- Kč
 • tisk (za 1 stranu)                                          2,- Kč

 

Knihovna poskytuje:

 • výpůjčky knih - 4 170 titulů
 • výpůjčky časopisů - Květy, Naše rodina,  Čtyřlístek
 • rezervaci knih
 • přístup na internet - 3 přípojky
 • rozšiřujeme služby pro starší a nemocné občany výpůjčky nosíme až do domu
 • výměnné soubory knih v rámci knihovnických regionálních služeb
 • pracovnice Městské knihovny Valašské Kobouky vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Kulturním vzdělávacím střediskem Valašské Klobouky